Groene biomassa volksverlakkerij

Dit artikel werd een tijdje geleden door Eddy Terstall op FB geplaatst. Ik kom er graag op terug omdat het essentieel is in deze tijd en een voorbeeld van vde slappe milieupolitiek door dit kabinet. Nuon, nu Vattenfall, heeft jaren geleden de centrale in Diemen, die toch pal naast woonwijk IJburg ligt, nog eens met twee extra centrales uitgebreid. Hoe ze dit zonder slag of stoot konden doen is mij een raadsel. De Nuon sloot ook de weg van Ijburg richting Muiden af, procedeerden tegen de gemeente en gooiden betonblokken ter afsluiting, waardoor de gemeente nu een ingewikkelde u- bocht in het wegennet moest aanleggen. De Nuon houdt zich totaal niet bezig met de mensen, het zal ze echt een zorg zijn. Er zijn Amerikaanse onderzoeken waaruit blijkt dat straling van energiecentrales, te dicht naast een woonwijk niet goed zijn voor de gezondheid. De Nuon in Diemen, gaat u er eens kijken, ze hebben zelfs hun prive jachthaven aangelegd, met een hek eromheen en grote jachten voor de managers. Dit artikel van RONALD PLASTERK laat goed zien wat er momenteel te gebeuren staat: “Wij besteden als land 11,4 miljard euro subsidie aan het ombouwen van kolencentrales naar centrales voor biomassa. Dat is gemiddeld 671 euro per persoon; dan tellen we alle zeventien miljoen inwoners mee; dus als u thuis met zijn vieren bent, betaalt u samen bijna drieduizend euro.Wat u daarvoor krijgt is het ombouwen van centrales waar op dit moment steenkolen (fossiele bomen) worden verstookt naar centrales waarin recent gekapte bomen worden verstookt. De doelstelling is het terugbrengen van de uitstoot van CO₂, maar iedereen begrijpt dat bij het verbranden van bomen net zo goed CO₂ wordt uitgestoten. Dat klinkt misschien al gek, bergen belastinggeld om de ene brandstof door de andere CO₂-uitstotende brandstof te vervangen, maar het is nog gekker. Uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat voor dezelfde energieopbrengst de CO₂-uitstoot groter is met biomassa dan met steenkool. De uitstoot neemt toe! Dat is logisch, want die steenkool heeft miljoenen jaren liggen drogen en interen, terwijl die bomen vol zitten met water en andere stoffen die efficiënte verbranding in de weg zitten. Kortom: 671 euro per persoon om in het kader van de CO₂-doelstellingen meer CO₂ te gaan uitstoten. Dat is absurd. Wat is er aan de hand?SignaalDe verklaring is bureaucratisch simpel. Toen de nationale en Europese politiek ambitieuze klimaatdoelen vaststelden stapten ze bewust buiten de grens van praktische haalbaarheid; de klimaatbestuurders wilden een krachtig signaal afgeven en, zoals dat heet, de politieke agenda voor de komende decennia bepalen, en dat doe je niet met een bescheiden plan. Omdat je op de achterkant van een bierviltje kunt uitrekenen dat je het land niet op windmolens kunt laten draaien (als de wind gaat liggen overal Netflix uit en bij kaarslicht Pim-Pam-Petten) moest er een list worden verzonnen. Dit was die list: we tellen de uitstoot van CO₂ door het verbranden van biomassa gewoon niet mee! Die uitstoot is er natuurlijk wel, maar we spreken af om het niet mee te rekenen. We vegen die uitstoot onder het tapijt.Dat ging vergezeld van een verhaal over de criteria waar brandhout aan zou moeten voldoen, het zou gaan om resthout! Vondst van de eeuw. Resthout. Dat klopt van geen kanten. Het klopt feitelijk niet, maar daar zullen we zelfs nooit achter komen omdat de regels het donorland, het land waar het hout vandaan komt, verantwoordelijk stellen voor toepassing van die regels. Maar Amerika heeft lak aan de regels die in de Trêveszaal zijn opgesteld; Amerika is geen verdragspartner, en de eigenaren van de bossen doen wat ze willen. Feitelijk worden oerbossen die eeuwen gestaan hebben in Noord- en Zuid-Amerika, in de Baltische staten, massaal gekapt. Vervolgens, en dat wordt ook allemaal onder hetzelfde tapijt geveegd, worden die bomen gezaagd, met schepen over de oceaan vervoerd (dat zijn geen zeilschepen), en hier fijngemaakt en gedroogd tot pellets.Uiteindelijk in Diemen of op de Maasvlakte, in Geertruidenberg of Eemshaven worden honderd jaar oude bomen in tien seconden afgefakkeld en verdwijnen ze door de schoorsteen. De nieuwe centrale in Diemen gaat volgens de Federatie tegen Biomassacentrales per jaar 18.000 voetbalvelden bos verbranden. Het Longfonds heeft inmiddels aan de bel getrokken omdat de uitstoot van ongezonde stoffen groter is dan bij steenkool.Nog even de illusie van duurzaamheid: de fictie is dat bossen weliswaar platgewalst maar dan ook weer aangeplant worden. Als bioloog: een bos is meer dan een berg hout. Een bos is een ecosysteem met biodiversiteit, met insecten en vogels, en overigens ook een microbioom, en áls er al door een leverancier een paar stokjes symbolisch in de grond worden gestoken omdat de klant in Nederland dat vraagt, dan nog staat daar volgend jaar geen bos.RampWaarom heeft het zo lang geduurd voordat deze papieren werkelijkheid, want dat is het aanmerken van biomassa als CO₂-neutrale brandstof, is doorgeprikt? Niet omdat we het niet wisten. Ik ben lid van de KNAW (de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en daar hebben prof. Louise Vet, prof. Rudy Rabbinge en prof. Martijn Katan al heel vroeg publiek hierop gewezen. Er is een recent rapport van de koepel van Europese academies EASAC (zie website EASAC; professor Louise Vet, die twintig jaar directeur van het Nederlandse Instituut voor Ecologie NIOO-KNAW was, zat in de commissie) dat vernietigend is over biomassa voor energie. Vet spreekt van een ’ecologische ramp’.De reden dat critici weinig weerklank vonden: op dit moment is van alle energie in Nederland 6% ’groen’. Van die groene energie is 70% biomassa. Met andere woorden, als je de biomassa erbuiten laat, zijn we nergens met de groene energie, dan houd je een pietsie van 2% over, en dan ziet iedereen direct dat we niet over tien jaar op 50% zullen zitten. Kleren van de Keizer. De enorme lobby’s van belanghebbenden reageren furieus bij iedere kritiek op biomassa. Luister naar prof. Louise Vet en stop met het verbranden van biomassa.”

Next
Over Visages, villages van Agnes Varda en JR